Dokumenti

Prilikom upisa u KK Podsused igrač, tj njegov/i roditelj/i mora/ju se upoznati sa procedurom koja će mu omogućiti nastup za isti Klub. U nastavku se nalazi dokument koji je igrač/roditelj obavezan pročitati(Izvod iz statuta i odluke predsjedništva kluba) prilikom uključivanja u KK Podsused, te obrasci koje je dužan ispuniti.

Ukoliko se igrač upisuje u Klub(a stariji je od 10 god.), s time da prethodno nije bio registriran niti za jedan košarkaški klub pri HRVATSKOM KOŠARKAŠKOM SAVEZU, tada prilikom upisa mora priložiti:

– fotokopiju domovnice, sliku, OBRAZAC ZA PRVA REGISTRACIJA IGRAČA, UPITNIK ZA NOVE ČLANOVE KK PODSUSED

Ukoliko se igrač upisuje u Klub(a mlađi je od 10 god.) tada prilikom upisa mora priložiti:

– fotokopiju domovnice, sliku, UPITNIK ZA NOVE ČLANOVE KK PODSUSED (igrač se može registrirati u HKS-u tek sa napunjenih 10 god.)

Ukoliko se igrač upisuje u Klub(a stariji je od 10 god.), s time da je prethodno bio registriran za neki košarkaški klub pri HRVATSKOM KOŠARKAŠKOM SAVEZU, tada prilikom upisa mora priložiti:

– fotokopiju domovnice, sliku, OBRAZAC ZA PRELAZAK IGRAČA IZ KLUBA U KLUB, UPITNIK ZA NOVE ČLANOVE KK PODSUSED

IZVOD IZ STATUTA I ODLUKE PREDSJEDNIŠTVA KLUBA

UPITNIK ZA NOVE ČLANOVE KK PODSUSED

OBRAZAC ZA PRVA REGISTRACIJA IGRAČA

OBRAZAC ZA PRELAZAK IGRAČA IZ KLUBA U K(LUB(SENIORI)

OBRAZAC ZA PRELAZAK IGRAČA IZ KLUBA U KLUB(MLAĐE DOBNE KATEGORIJE)